Lišće se umorilo i stari. Ono se naživelo svog malog i skromnog života.


lie-se-umorilo-i-stari-ono-se-naivelo-svog-malog-i-skromnog-ivota
duško radovićlićeseumorilostariononaživelosvogmalogskromnogživotališće sese umoriloumorilo ii stariono sese naživelonaživelo svogsvog malogmalog ii skromnogskromnog životališće se umorilose umorilo iumorilo i stariono se naživelose naživelo svognaživelo svog malogsvog malog imalog i skromnogi skromnog životališće se umorilo ise umorilo i stariono se naživelo svogse naživelo svog malognaživelo svog malog isvog malog i skromnogmalog i skromnog životališće se umorilo i stariono se naživelo svog malogse naživelo svog malog inaživelo svog malog i skromnogsvog malog i skromnog života

Najlepše dane svog života provodio sam noću…
najlepe-dane-svog-ivota-provodio-sam-nou
Ja sam marksista-lenjinista i biću do poslednjeg dana svog života. -Fidel Kastro
ja-sam-marksistalenjinista-i-biudo-poslednjeg-dana-svog-ivota
Čovek koji se usuđuje da potroši uzalud jedan sat svog vremena ne shvata vrednost života. -Čarls Darvin
ovek-koji-se-usuuje-da-potroi-uzalud-jedan-sat-svog-vremena-ne-shvata-vrednost-ivota
Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvek u njegovoj vlasti. -Blez Paskal
onaj-ko-smisao-svog-ivota-trai-u-duhovnom-usavravanju-ne-moe-da-bude-nezadovoljan-jer-ono-to-on-eli-uvek-u-njegovoj-vlasti
More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane. -Žil Vern
more-sve-ono-pokriva-sedam-desetina-zemljine-povrine-ono-odie-istoom-i-zdravljem-ono-beskrajna-pustinja-gde-ovek-nikada-nije-usamljen-jer-osea-da