Lijepa riječ iz usta zla čovjeka vrijedi manje od prazna papira.


lijepa-rije-iz-usta-zla-ovjeka-vrijedi-manje-od-prazna-papira
poslovice korisnikalijepariječizustazlačovjekavrijedimanjeodpraznapapiralijepa riječriječ iziz ustausta zlazla čovjekačovjeka vrijedivrijedi manjemanje odod praznaprazna papiralijepa riječ izriječ iz ustaiz usta zlausta zla čovjekazla čovjeka vrijedičovjeka vrijedi manjevrijedi manje odmanje od praznaod prazna papiralijepa riječ iz ustariječ iz usta zlaiz usta zla čovjekausta zla čovjeka vrijedizla čovjeka vrijedi manječovjeka vrijedi manje odvrijedi manje od praznamanje od prazna papiralijepa riječ iz usta zlariječ iz usta zla čovjekaiz usta zla čovjeka vrijediusta zla čovjeka vrijedi manjezla čovjeka vrijedi manje odčovjeka vrijedi manje od praznavrijedi manje od prazna papira

Lijepa riječ je kao lijepo stablo, korijen mu je duboko u zemlji, a grane se pod nebo uzdižu. -Meša Selimović
lijepa-rije-kao-lijepo-stablo-korijen-mu-duboko-u-zemlji-a-grane-se-pod-nebo-uzdiu
Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka