Lijepa riječ je kao lijepo stablo, korijen mu je duboko u zemlji, a grane se pod nebo uzdižu.


lijepa-rije-kao-lijepo-stablo-korijen-mu-duboko-u-zemlji-a-grane-se-pod-nebo-uzdiu
meša selimovićlijepariječkaolijepostablokorijenmudubokozemljigranesepodnebouzdižulijepa riječriječ jeje kaokao lijepolijepo stablokorijen mumu jeje dubokoduboko uu zemljigrane sese podpod nebonebo uzdižulijepa riječ jeriječ je kaoje kao lijepokao lijepo stablokorijen mu jemu je dubokoje duboko uduboko u zemljia grane segrane se podse pod nebopod nebo uzdižulijepa riječ je kaoriječ je kao lijepoje kao lijepo stablokorijen mu je dubokomu je duboko uje duboko u zemljia grane se podgrane se pod nebose pod nebo uzdižulijepa riječ je kao lijeporiječ je kao lijepo stablokorijen mu je duboko umu je duboko u zemljia grane se pod nebograne se pod nebo uzdižu

Neznanje je korijen i stablo zla. -Platon
neznanje-korijen-i-stablo-zla
Lijepa riječ iz usta zla čovjeka vrijedi manje od prazna papira. -Poslovice korisnika
lijepa-rije-iz-usta-zla-ovjeka-vrijedi-manje-od-prazna-papira
Toliko sam zaokupljen čudima na zemlji, da nemam vremena za nebo i anđele -Konfučije
toliko-sam-zaokupljen-udima-na-zemlji-da-nemam-vremena-za-nebo-i-anele
Živeti pod nebeskim pravilima možeš na nebu, ali na zemlji moraš da rešavaš konkretne stvari. -Zoran Đinđić
iveti-pod-nebeskim-pravilima-moe-na-nebu-ali-na-zemlji-mora-da-reava-konkretne-stvari