limun je kiseo zute je boje volim te voliim majke mii mojee!!


limun-kiseo-zute-boje-volim-te-voliim-majke-mii-mojee
limunkiseozutebojevolimtevoliimmajkemiimojeelimun jeje kiseokiseo zutezute jeje bojeboje volimvolim tete voliimvoliim majkemajke miimii mojeelimun je kiseoje kiseo zutekiseo zute jezute je bojeje boje volimboje volim tevolim te voliimte voliim majkevoliim majke miimajke mii mojeelimun je kiseo zuteje kiseo zute jekiseo zute je bojezute je boje volimje boje volim teboje volim te voliimvolim te voliim majkete voliim majke miivoliim majke mii mojeelimun je kiseo zute jeje kiseo zute je bojekiseo zute je boje volimzute je boje volim teje boje volim te voliimboje volim te voliim majkevolim te voliim majke miite voliim majke mii mojee

Kada vam sudbina donese limun, pretvorite ga u limunadu. -Dejl Karnegi
kada-vam-sudbina-donese-limun-pretvorite-ga-u-limunadu
Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje. -Džordž Smit Paton
ukoliko-pogledamo-opteprihvaenu-definiciju-hrabrosti-kao-osobinu-koja-ne-poznaje-strah-onda-ja-nikada-nisam-video-hrabrog-oveka-svi-ljudi-se-boje-to