Lipo, ljepo, lepo i lijepo, bilo, bjelo, belo i bijelo-listići su jednoga cvijeta, u pupolj se jedan odnjihali.


lipo-ljepo-lepo-i-lijepo-bilo-bjelo-belo-i-bijelolistii-su-jednoga-cvijeta-u-pupolj-se-jedan-odnjihali
petar ii petrović njegošlipoljepolepolijepobilobjelobelobijelolistićisujednogacvijetapupoljsejedanodnjihalilepo ii lijepobelo isu jednogajednoga cvijetau pupoljpupolj sese jedanjedan odnjihalilepo i lijeposu jednoga cvijetau pupolj sepupolj se jedanse jedan odnjihaliu pupolj se jedanpupolj se jedan odnjihaliu pupolj se jedan odnjihali

Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se svidja.Pogleda čoveka kome je želela da se preda, i kome je odlučila da nikada ne ispriča šta je sada osećala, jer ono sto je sada osećala bilo je daleko od bilo čega konkretnog, fizičkog. On je bio opušteniji, kao da je započinjao jedan interesantan period svog postojanja.Sunce, belo i hladno kao petodinarka, kotrlja se nebeskom nizbrdicom. Ko ga nađe- njegovo je.Šta nije lepo gledati, nije lepo ni ljubiti.Zuto ili belo ponestaje mi volja sta je u zivotu bitno ako nije boja