Lisica je lukava, al’ joj se ipak kože prodaju


lisica-lukava-al-joj-se-ipak-koe-prodaju
hrvatske poslovicelisicalukavaal’jojseipakkožeprodajulisica jeje lukavaal’ jojjoj sese ipakipak kožekože prodajulisica je lukavaal’ joj sejoj se ipakse ipak kožeipak kože prodajual’ joj se ipakjoj se ipak kožese ipak kože prodajual’ joj se ipak kožejoj se ipak kože prodaju

Čudna je ta zemaljska ljubav, rekao sam joj. Izgleda sve je, ipak, samo u prepoznavanju.U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život.Ja kupujem kad drugi ljudi prodaju.Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac.