Ljepota budi dušu i tjera je na djelovanje.


ljepota-budi-u-i-tjera-na-djelovanje
dante aligieriljepotabudiduutjeranadjelovanjeljepota budibudi dušudušu ii tjeratjera jeje nana djelovanjeljepota budi dušubudi dušu idušu i tjerai tjera jetjera je naje na djelovanjeljepota budi dušu ibudi dušu i tjeradušu i tjera jei tjera je natjera je na djelovanjeljepota budi dušu i tjerabudi dušu i tjera jedušu i tjera je nai tjera je na djelovanje

Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira. -Desanka Maksimović
spokojstvo-koje-pesnik-osea-posle-ispevane-pesme-ima-u-u-umskog-mira
Ono što me tjera da idem dalje su ciljevi. -Muhamed Ali
ono-to-me-tjera-da-idem-dalje-su-ciljevi
Ljepota nije u licu; ljepota je svjetlost u srcu. -Kahlil Gibran
ljepota-nije-u-licu-ljepota-svjetlost-u-srcu