Ljubav je besmrtno i beskonačno žarište u nama, kojeg ništa ne može ograničiti i ništa ugasiti.


ljubav-besmrtno-i-beskonano-arite-u-nama-kojeg-ne-moe-ograniiti-i-ugasiti
viktor igoljubavbesmrtnobeskonačnožaritenamakojegnitanemožeograničitiugasitiljubav jeje besmrtnobesmrtno ii beskonačnobeskonačno žarištežarište uu namakojeg ništaništa nene možemože ograničitiograničiti ii ništaništa ugasitiljubav je besmrtnoje besmrtno ibesmrtno i beskonačnoi beskonačno žarištebeskonačno žarište užarište u namakojeg ništa neništa ne možene može ograničitimože ograničiti iograničiti i ništai ništa ugasitiljubav je besmrtno ije besmrtno i beskonačnobesmrtno i beskonačno žarištei beskonačno žarište ubeskonačno žarište u namakojeg ništa ne moženišta ne može ograničitine može ograničiti imože ograničiti i ništaograničiti i ništa ugasitiljubav je besmrtno i beskonačnoje besmrtno i beskonačno žarištebesmrtno i beskonačno žarište ui beskonačno žarište u namakojeg ništa ne može ograničitiništa ne može ograničiti ine može ograničiti i ništamože ograničiti i ništa ugasiti