Ljubav daje krila, ali ih i potkresuje.


ljubav-daje-krila-ali-ih-i-potkresuje
Čehovljubavdajekrilaaliihpotkresujeljubav dajedaje krilaali ihih ii potkresujeljubav daje krilaali ih iih i potkresujeali ih i potkresuje

Ljubav daje krila ali ih i potkresuje.Ljubav nikada nije jednostrana. Ljubav je ono što vezuje dve snažne, slobodne ličnosti. Samo takva ljubav daje slobodu. Sve ostalo je zavisnost. A svaka zavisnost je bolest.Ljubav ne daje ništa osim sebe.Ljubav daje ljudima neocenjeno blabo, jer sjedinjuje čovka sa Bogom.Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju.Ljubav ne teži da zadovolji hir, Sebičnost je nikad nije takla, Smao drugom ona daje mir I stvara nebo u očaju pakla.