Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovjek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost.


ljubav-dokaz-inteligencije-jer-ovjek-bez-ideja-i-prostak-bez-vaspitanja-ne-mogu-biti-zaljubljeni-poto-ljubav-najvea-mudrost-i-najfinija-evnost
miroslav mika antićljubavdokazinteligencijejerčovjekbezidejaprostakvaspitanjanemogubitizaljubljenipotoljubavnajvećamudrostnajfinijaduevnostljubav jeje dokazdokaz inteligencijejer čovjekčovjek bezbez idejaideja ii prostakprostak bezbez vaspitanjavaspitanja nene mogumogu bitibiti zaljubljenipošto jeje ljubavljubav najvećanajveća mudrostmudrost ii najfinijanajfinija duševnostljubav je dokazje dokaz inteligencijejer čovjek bezčovjek bez idejabez ideja iideja i prostaki prostak bezprostak bez vaspitanjabez vaspitanja nevaspitanja ne mogune mogu bitimogu biti zaljubljenipošto je ljubavje ljubav najvećaljubav najveća mudrostnajveća mudrost imudrost i najfinijai najfinija duševnost

Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati. -Halil Džubran
ljubav-bez-lepote-kao-cvee-bez-mirisa-a-tek-plodovi-bez-semenki-ivot-ljubav-i-lepota-jesu-sveto-trojstvo-u-jednome-slobodnom-nezavisnom-biu-ono-se
Ko se bez nekog odredjenog uzroka smeje, treba mu još vaspitanja. -Italijanske poslovice
ko-se-bez-nekog-odredjenog-uzroka-smeje-treba-mu-jo-vaspitanja
Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
Nezrelost je nesposobnost korišćenja inteligencije bez tuđeg vođstva. -Imanuel Kant
nezrelost-nesposobnost-korienja-inteligencije-bez-eg-vostva
Nezrelost je nesposobnost korištenja inteligencije bez tuđeg vođstva. -Imanuel Kant
nezrelost-nesposobnost-koritenja-inteligencije-bez-eg-vostva