Ljubav je dovoljna da nahrani čoveka umesto jela i pića.


ljubav-dovoljna-da-nahrani-oveka-umesto-jela-i-pia
isak sirinljubavdovoljnadanahraničovekaumestojelapićaljubav jeje dovoljnadovoljna dada nahraninahrani čovekačoveka umestoumesto jelajela ii pićaljubav je dovoljnaje dovoljna dadovoljna da nahranida nahrani čovekanahrani čoveka umestočoveka umesto jelaumesto jela ijela i pićaljubav je dovoljna daje dovoljna da nahranidovoljna da nahrani čovekada nahrani čoveka umestonahrani čoveka umesto jelačoveka umesto jela iumesto jela i pićaljubav je dovoljna da nahranije dovoljna da nahrani čovekadovoljna da nahrani čoveka umestoda nahrani čoveka umesto jelanahrani čoveka umesto jela ičoveka umesto jela i pića

Gde mogu da nađem čoveka kojim upravlja razum umesto navika i nagona? -Halil Džubran
gde-mogu-da-naem-oveka-kojim-upravlja-razum-umesto-navika-i-nagona
Pretvaraj se da si slabiji i time nahrani protivnikovu aroganciju. -Sun Cu
pretvaraj-se-da-slabiji-i-time-nahrani-protivnikovu-aroganciju
Ako se bojite da cete se ugojiti, pre jela popijte casicu rakije. Ona savrseno otklanja osecaj straha :)
ako-se-bojite-da-cete-se-ugojiti-pre-jela-popijte-casicu-rakije-ona-savrseno-otklanja-osecaj-straha
Voda – omiljeno piće nakon puno omiljenih pića! :D
voda-omiljeno-pie-nakon-puno-omiljenih-pia-d