Ljubav i kašalj ne mogu se sakriti.


ljubav-i-kaalj-ne-mogu-se-sakriti
džordž herbertljubavkaaljnemogusesakritiljubav ii kašaljkašalj nene mogumogu sese sakritiljubav i kašalji kašalj nekašalj ne mogune mogu semogu se sakritiljubav i kašalj nei kašalj ne mogukašalj ne mogu sene mogu se sakritiljubav i kašalj ne mogui kašalj ne mogu sekašalj ne mogu se sakriti

Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti. -Eva Gabor
ljubav-igra-za-dvoje-u-kojoj-oboje-mogu-pobediti
Bolje je ponešto sakriti, nego rđavo prikazati.
bolje-poneto-sakriti-nego-ravo-prikazati
Bogatom kapom nećeš sakriti siromaštvo u vlastitoj glavi. -Ruske poslovice
bogatom-kapom-nee-sakriti-siromatvo-u-vlastitoj-glavi
Jedina stvar koju nikako ne možeš sakriti je unutrašnja obogaljenost. -Džon Lenon
jedina-stvar-koju-nikako-ne-moe-sakriti-unutranja-obogaljenost