Ljubav i moral nisu rođeni zajedno, niti se voze istim kolima: jedno je stvar Božja, a drugo pronalazak čovekov.


ljubav-i-moral-nisu-roeni-zajedno-niti-se-voze-istim-kolima-jedno-stvar-boja-a-drugo-pronalazak-ovekov
jovan dučićljubavmoralnisurođenizajednonitisevozeistimkolimajednostvarbožjadrugopronalazakčovekovljubav ii moralmoral nisunisu rođenirođeni zajednoniti sese vozevoze istimistim kolimajedno jeje stvarstvar božjadrugo pronalazakpronalazak čovekovljubav i morali moral nisumoral nisu rođeninisu rođeni zajednoniti se vozese voze istimvoze istim kolimajedno je stvarje stvar božjaa drugo pronalazakdrugo pronalazak čovekovljubav i moral nisui moral nisu rođenimoral nisu rođeni zajednoniti se voze istimse voze istim kolimajedno je stvar božjaa drugo pronalazak čovekovljubav i moral nisu rođenii moral nisu rođeni zajednoniti se voze istim kolima

Čista ljubav i sumnja ne mogu živeti zajedno; na vratima gde jedno uđe kao pismo, drugo je već ranije izašlo. -Aleksandar Dima
ista-ljubav-i-sumnja-ne-mogu-iveti-zajedno-na-vratima-gde-jedno-ue-kao-pismo-drugo-ve-ranije-izalo
Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno, njegova intuicija -Albert Ajnštajn
najvanije-za-naunika-nisu-njegove-diplome-niti-broj-godina-njegovog-naunog-rada-pa-niti-iskustvo-nego-posve-jednostavno-njegova-intuicija
Jedan novinar je pitao stari par: Kako ste uspeli ostati zajedno čak 65 godina? Žena je odgovorila: Mi smo rođeni u vreme kada je ono što je ...
jedan-novinar-pitao-stari-kako-ste-uspeli-ostati-zajedno-ak-65-godina-ena-odgovorila-mi-smo-roeni-u-vreme-kada-ono-to
I ove noći,ti i ja pod istim nebom,a srca daleko jedno od drugog.Bezveze.Stvarno ne znam zašto nam je to trebalo. :)
i-ove-noiti-i-ja-pod-istim-neboma-srca-daleko-jedno-od-drugogbezvezestvarno-ne-znam-zato-nam-to-trebalo