Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.


ljubav-i-mrnja-veo-su-pred-oima-prvi-dopu-da-vidimo-samo-dobro-a-drugi-samo-zlo
ljubavmržnjaveosupredočimaprvidoputadavidimosamodobrodrugizloljubav ii mržnjamržnja veoveo susu predpred očimaprvi dopuštadopušta dada vidimovidimo samosamo dobrodrugi samosamo zloljubav i mržnjai mržnja veomržnja veo suveo su predsu pred očimaprvi dopušta dadopušta da vidimoda vidimo samovidimo samo dobroa drugi samodrugi samo zloljubav i mržnja veoi mržnja veo sumržnja veo su predveo su pred očimaprvi dopušta da vidimodopušta da vidimo samoda vidimo samo dobroa drugi samo zloljubav i mržnja veo sui mržnja veo su predmržnja veo su pred očimaprvi dopušta da vidimo samodopušta da vidimo samo dobro

Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima. -Onore de Balzak
kada-bismo-samo-mogli-naslikati-rukama-ono-to-vidimo-naim-oima
Uvek svi znaju za nesreću i zlo, samo dobro ostaje skriveno. -Meša Selimović
uvek-svi-znaju-za-nesreu-i-zlo-samo-dobro-ostaje-skriveno
Na prvi pogled imas dobro dupe, a Bgm i na drugi :-)
na-prvi-pogled-imas-dobro-dupe-a-bgm-i-na-drugi
Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se… -Anton Čehov
ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se
Društvo koje dopušta klanice i bojna polja i samo je zrelo za klanje. -Karlhajnc Dešner
drutvo-koje-dopu-klanice-i-bojna-polja-i-samo-zrelo-za-klanje
Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje