Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.


ljubav-ima-svoj-instinkt-te-pronalazi-svoj-put-do-srca-kao-to-insekt-pronalazi-put-do-cvijeta-voljom-koju-ne-moe-zabraniti-ili-odvratiti
onore de balzakljubavimasvojinstinkttepronalaziputdosrcakaotoinsektcvijetavoljomkojunitanemožezabranitiiliodvratitiljubav imaima svojsvoj instinktte pronalazipronalazi svojsvoj putput dodo srcasrca kaokao štošto insektinsekt pronalazipronalazi putput dodo cvijetasa voljomvoljom kojukoju ništaništa nene možemože zabranitizabraniti iliili odvratitiljubav ima svojima svoj instinktte pronalazi svojpronalazi svoj putsvoj put doput do srcado srca kaosrca kao štokao što insektšto insekt pronalaziinsekt pronalazi putpronalazi put doput do cvijetasa voljom kojuvoljom koju ništakoju ništa neništa ne možene može zabranitimože zabraniti ilizabraniti ili odvratiti

Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom. -Paulo Koeljo
imam-svoj-put-put-potrage-za-ljubavlju-i-inim-sve-to-mogue-da-ga-preem-s-dostojanstvom
Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan. -Paulo Koeljo
da-bi-verovao-u-svoj-vlastiti-put-nema-potrebe-da-dokazuje-kako-i-put-pogrean
Biti čovek znači sumnjati i uprkos tome nastaviti svoj put. -Paulo Koeljo
biti-ovek-znai-sumnjati-i-uprkos-tome-nastaviti-svoj-put
Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...
mama-osoba-koja-me-u-ivotu-prati-odluila-se-meni-ivot-ona-dati-za-moju-sreu-svakome-naput-stati-uvjek-na-pravi-put-slati-ovo-iz-srca-to-shvati
Čovek je slobodan da bira i izabere svoj put, ali mora snositi i posledice svog izbora
ovek-slobodan-da-bira-i-izabere-svoj-put-ali-mora-snositi-i-posledice-svog-izbora