Ljubav je ipak jača od svega.


ljubav-ipak-jaa-od-svega
meša selimovićljubavipakjačaodsvegaljubav jeje ipakipak jačajača odod svegaljubav je ipakje ipak jačaipak jača odjača od svegaljubav je ipak jačaje ipak jača odipak jača od svegaljubav je ipak jača odje ipak jača od svega

Ljubav je vatreni zaborav svega drugoga. -Viktor Igo
ljubav-vatreni-zaborav-svega-drugoga
Ljubav boli… al’ te moje srce ipak voli!
ljubav-boli-al-te-moje-srce-ipak-voli
U kristalu imamo čistu evidenciju egzistencije formativnog životnog principa, i ako pored svega ne možemo razumijeti život kristala – to je ipak živo biće. -Nikola Tesla
u-kristalu-imamo-istu-evidenciju-egzistencije-formativnog-ivotnog-principa-i-ako-pored-svega-ne-moemo-razumijeti-ivot-kristala-to-ipak-ivo-bie