Ljubav je život… Ako propustite ljubav, propustili ste život.


ljubav-ivot-ako-propustite-ljubav-propustili-ste-ivot
leo buscaglialjubavživot…akopropustiteljubavpropustilisteživotljubav jeje život…život… akoako propustitepropustite ljubavpropustili steste životljubav je život…je život… akoživot… ako propustiteako propustite ljubavpropustili ste životljubav je život… akoje život… ako propustiteživot… ako propustite ljubavljubav je život… ako propustiteje život… ako propustite ljubav

Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Tri su glavne vrline: vera, nada i ljubav. Vera u Boga. Nada u večni život. Ljubav prema Stvoritelju i stvorenjima. -Nikolaj Velimirović
tri-su-glavne-vrline-vera-nada-i-ljubav-vera-u-boga-nada-u-ve-ivot-ljubav-prema-stvoritelju-i-stvorenjima
Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli život. -Kineske poslovice
dajte-ovjeku-ribu-nahranili-ste-ga-za-jedan-dan-nauite-ovjeka-da-lovi-ribu-nahranili-ste-ga-za-cijeli-ivot