Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovjek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom.


ljubav-jedna-vrsta-pijanstva-kad-ovjek-prevali-prvu-i-drugu-au-otvori-mu-se-apetit-i-javi-e-i-onda-sruuje-au-za-aom
branislav nušićljubavjednavrstapijanstvakadčovjekprevaliprvudrugučauotvorimuseapetitjavižeđondasručuječauzačaomljubav jeje jednajedna vrstavrsta pijanstvakad čovjekčovjek prevaliprevali prvuprvu ii drugudrugu čašuotvori mumu sese apetitapetit ii javijavi žeđi ondaonda sručujesručuje čašučašu zaza čašomljubav je jednaje jedna vrstajedna vrsta pijanstvakad čovjek prevaličovjek prevali prvuprevali prvu iprvu i drugui drugu čašuotvori mu semu se apetitse apetit iapetit i javii javi žeđi onda sručujeonda sručuje čašusručuje čašu začašu za čašomljubav je jedna vrstaje jedna vrsta pijanstvakad čovjek prevali prvučovjek prevali prvu iprevali prvu i druguprvu i drugu čašuotvori mu se apetitmu se apetit ise apetit i javiapetit i javi žeđi onda sručuje čašuonda sručuje čašu zasručuje čašu za čašomljubav je jedna vrsta pijanstvakad čovjek prevali prvu ičovjek prevali prvu i druguprevali prvu i drugu čašuotvori mu se apetit imu se apetit i javise apetit i javi žeđi onda sručuje čašu zaonda sručuje čašu za čašom

Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom. -Branislav Nušić
ljubav-jedna-vrsta-pijanstva-kad-ovek-prevali-prvu-i-drugu-au-otvori-mu-se-apetit-i-javi-e-i-onda-sruuje-au-za-aom
Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D
nesporazum-kada-u-gostima-trai-au-vode-a-budala-ti-stvarno-donese-vodu-d
Ljubav je jedna vrsta bolesti, ko nije bolovao - ne zna šta je. -Stendal
ljubav-jedna-vrsta-bolesti-ko-nije-bolovao-ne-zna
Kakve su mi ocene, biću srećna ako mi budu za Novu godinu dali da gledam Grand i jednu čašu koka kole :(
kakve-su-mi-ocene-biu-srena-ako-mi-budu-za-novu-godinu-dali-da-gledam-grand-i-jednu-au-koka-kole
Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu. -Han Suyin
ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu