Ljubav je jezik koji slep može videti, a gluv čuti.


ljubav-jezik-koji-slep-moe-videti-a-gluv-uti
mark tvenljubavjezikkojislepmoževidetigluvčutiljubav jeje jezikjezik kojikoji slepslep možemože videtigluv čutiljubav je jezikje jezik kojijezik koji slepkoji slep možeslep može videtia gluv čutiljubav je jezik kojije jezik koji slepjezik koji slep možekoji slep može videtiljubav je jezik koji slepje jezik koji slep možejezik koji slep može videti

Dobrota je jezik kojeg gluvi mogu čuti i slepi videti. -Mark Tven
dobrota-jezik-kojeg-gluvi-mogu-uti-i-slepi-videti
Kakav duh je toliko prazan i slep da ne može razaznati da je stopalo plemenitije od cipele, te da je koža lepša od bilo kojeg ukrasa koji se na nju obuče? -Mikelanđelo Buonaroti
kakav-duh-toliko-prazan-i-slep-da-ne-moe-razaznati-da-stopalo-plemenitije-od-cipele-te-da-koa-lepa-od-bilo-kojeg-ukrasa-koji-se-na-nju-obue
Za mene, muzika je zabava-šta drugo može biti? Zapravo, to je jedini jezik za koji znam da je univerzalan. -Rej Čarls
za-mene-muzika-zabava-drugo-moe-biti-zapravo-to-jedini-jezik-za-koji-znam-da-univerzalan
Bolje je biti odrezanog jezika, gluh i nijem u kutu samovati, nego u halu čovjeka koji svoj jezik ne može obuzdati. -Sadi
bolje-biti-odrezanog-jezika-gluh-i-nijem-u-kutu-samovati-nego-u-halu-ovjeka-koji-svoj-jezik-ne-moe-obuzdati