Ljubav je kada decko dopusti devojci da mu sedi u krilu iako je debela.


ljubav-kada-decko-dopusti-devojci-da-mu-sedi-u-krilu-iako-debela
ljubavkadadeckodopustidevojcidamusedikriluiakodebelaljubav jeje kadakada deckodecko dopustidopusti devojcidevojci dada mumu sedisedi uu krilukrilu iakoiako jeje debelaljubav je kadaje kada deckokada decko dopustidecko dopusti devojcidopusti devojci dadevojci da muda mu sedimu sedi usedi u kriluu krilu iakokrilu iako jeiako je debelaljubav je kada deckoje kada decko dopustikada decko dopusti devojcidecko dopusti devojci dadopusti devojci da mudevojci da mu sedida mu sedi umu sedi u krilusedi u krilu iakou krilu iako jekrilu iako je debelaljubav je kada decko dopustije kada decko dopusti devojcikada decko dopusti devojci dadecko dopusti devojci da mudopusti devojci da mu sedidevojci da mu sedi uda mu sedi u krilumu sedi u krilu iakosedi u krilu iako jeu krilu iako je debela

Ljubav je kada decko devojci posveti gol :DGledaj vola jel debela vrata,a devojci kakva joj je majka.Kaži devojci hiljadu puta da je lepa, ona će to jedva čuti. Kaži joj da je debela, ona nikad neće zaboraviti. JER SLON NIKAD NE ZABORAVLJA!Scena sa ulice, decko se javlja nepoznatoj devojci: Decko: E caos! Devojka: Cao, jel se znamo? Decko: Pa naravno, znam te sa fejsa kad si imala 2000 prijatelja, ...Ljubav je kad te voli, a ti debela:*Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost.