ljubav je kada devojka podigne sa na prstima da ga poljubi


ljubav-kada-devojka-podigne-na-prstima-da-ga-poljubi
ljubavkadadevojkapodignenaprstimadagapoljubiljubav jeje kadakada devojkadevojka podignepodigne sasa nana prstimaprstima dada gaga poljubiljubav je kadaje kada devojkakada devojka podignedevojka podigne sapodigne sa nasa na prstimana prstima daprstima da gada ga poljubiljubav je kada devojkaje kada devojka podignekada devojka podigne sadevojka podigne sa napodigne sa na prstimasa na prstima dana prstima da gaprstima da ga poljubiljubav je kada devojka podigneje kada devojka podigne sakada devojka podigne sa nadevojka podigne sa na prstimapodigne sa na prstima dasa na prstima da gana prstima da ga poljubi

Mudra devojka poljubi, ali ne voli, sluša, ali ne veruje, i ostavlja pre nego što je ostavljena. -Merilin Monro
mudra-devojka-poljubi-ali-ne-voli-slua-ali-ne-veruje-i-ostavlja-pre-nego-to-ostavljena
Pre braka, devojka treba da vodi ljubav sa muškarcem da bi ga zadržala. U braku, treba da ga zadrži da bi vodila ljubav sa njim. -Merlin Monro
pre-braka-devojka-treba-da-vodi-ljubav-mukarcem-da-bi-ga-zadrala-u-braku-treba-da-ga-zadri-da-bi-vodila-ljubav-njim
Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate? -Merlin Monro
postojala-devojka-koja-znala-kako-da-bude-srena-ak-i-onda-kada-bila-na-a-to-vano-znate
Zavoljela sam te kad sam najmanje vjerovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše vjerovala u ljubav. Ironično. -Milica Jakovljević MIR-JAM
zavoljela-sam-te-kad-sam-najmanje-vjerovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-vjerovala-u-ljubav-ironino
Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično. -Milica Jakovljević Mir-Jam
zavolela-sam-te-kad-sam-najmanje-verovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-verovala-u-ljubav-ironino