Ljubav je kao matematika! Nemoj da se čudiš ako ga vidiš sa dve nepoznate!


ljubav-kao-matematika-nemoj-da-se-udi-ako-ga-vidi-dve-nepoznate
ljubavkaomatematikanemojdasečudiakogavididvenepoznateljubav jeje kaokao matematikanemoj dada sese čudiščudiš akoako gaga vidišvidiš sasa dvedve nepoznateljubav je kaoje kao matematikanemoj da seda se čudišse čudiš akočudiš ako gaako ga vidišga vidiš savidiš sa dvesa dve nepoznateljubav je kao matematikanemoj da se čudišda se čudiš akose čudiš ako gačudiš ako ga vidišako ga vidiš saga vidiš sa dvevidiš sa dve nepoznatenemoj da se čudiš akoda se čudiš ako gase čudiš ako ga vidiščudiš ako ga vidiš saako ga vidiš sa dvega vidiš sa dve nepoznate

Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suđeno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti. -Marko Aurelije
nemoj-se-bojati-budunosti-doivee-ako-ti-sueno-pa-e-sve-razborito-urediti-kao-to-znao-razumno-postupiti-u-sadanjosti
Ljubav nikada nije jednostrana. Ljubav je ono što vezuje dve snažne, slobodne ličnosti. Samo takva ljubav daje slobodu. Sve ostalo je zavisnost. A svaka zavisnost je bolest. -Ljiljana Habjanović-Djurović
ljubav-nikada-nije-jednostrana-ljubav-ono-to-vezuje-dve-snane-slobodne-linosti-samo-takva-ljubav-daje-slobodu-sve-ostalo-zavisnost-a-svaka-zavisnost
Ljubav ima dve pratilje: dobrotu i strpljivost. -Dante Aligijeri
ljubav-ima-dve-pratilje-dobrotu-i-strpljivost
Ako se miče, biologija je. Ako ima miris, hemija je. Ako ima moć, fizika je. E ako ne kontaš, onda je matematika :-D!
ako-se-mie-biologija-ako-ima-miris-hemija-ako-ima-mo-fizika-e-ako-ne-konta-onda-matematika-d