LJubav je kao suza; radja se u očima, a pada na srce.


ljubav-kao-suza-radja-se-u-oima-a-pada-na-srce
Češka poslovicaljubavkaosuzaradjaseočimapadanasrceljubav jeje kaokao suzaradja sese uu očimapada nana srceljubav je kaoje kao suzaradja se use u očimaa pada napada na srceljubav je kao suzaradja se u očimaa pada na srce

Blago onom ko suza ima, u tog srce umrlo nije. -Aleksa Šantić
blago-onom-ko-suza-ima-u-tog-srce-umrlo-nije
Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja. -Mihajlo Pupin
kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja