Ljubav je kapljica nebeske rose koju nebesa kanuše u kaljužu života da mu zaslade gorkost.


ljubav-kapljica-nebeske-rose-koju-nebesa-kanue-u-kaljuu-ivota-da-mu-zaslade-gorkost
aleksandar sergejevič puškinljubavkapljicanebeskerosekojunebesakanuekaljužuživotadamuzasladegorkostljubav jeje kapljicakapljica nebeskenebeske roserose kojukoju nebesanebesa kanušekanuše uu kaljužukaljužu životaživota dada mumu zasladezaslade gorkostljubav je kapljicaje kapljica nebeskekapljica nebeske rosenebeske rose kojurose koju nebesakoju nebesa kanušenebesa kanuše ukanuše u kaljužuu kaljužu životakaljužu života daživota da muda mu zaslademu zaslade gorkostljubav je kapljica nebeskeje kapljica nebeske rosekapljica nebeske rose kojunebeske rose koju nebesarose koju nebesa kanušekoju nebesa kanuše unebesa kanuše u kaljužukanuše u kaljužu životau kaljužu života dakaljužu života da muživota da mu zasladeda mu zaslade gorkostljubav je kapljica nebeske roseje kapljica nebeske rose kojukapljica nebeske rose koju nebesanebeske rose koju nebesa kanušerose koju nebesa kanuše ukoju nebesa kanuše u kaljužunebesa kanuše u kaljužu životakanuše u kaljužu života dau kaljužu života da mukaljužu života da mu zasladeživota da mu zaslade gorkost

Ljubav je kapljica nebeske rose koju nebesa kanuše u blato života da mu zaslade gorkost. -Aleksandar Puškin
ljubav-kapljica-nebeske-rose-koju-nebesa-kanue-u-blato-ivota-da-mu-zaslade-gorkost
Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje
Ljubav je najjača snaga koju sebi svet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija. -Mahatma Gandi
ljubav-najjaa-snaga-koju-sebi-svet-moe-predstaviti-a-istovremeno-i-najskromnija