Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti.


ljubav-koja-poiva-na-plemenitim-motivima-traje-veno-i-ini-nas-lepim-i-u-stvarnosti
ovidijeljubavkojapočivanaplemenitimmotivimatrajevečnočininaslepimstvarnostiljubav kojakoja počivapočiva nana plemenitimplemenitim motivimatraje večnovečno ii činičini nasnas lepimlepim iu stvarnostiljubav koja počivakoja počiva napočiva na plemenitimna plemenitim motivimatraje večno ivečno i činii čini nasčini nas lepimnas lepim ilepim i ui u stvarnostiljubav koja počiva nakoja počiva na plemenitimpočiva na plemenitim motivimatraje večno i činivečno i čini nasi čini nas lepimčini nas lepim inas lepim i ulepim i u stvarnostiljubav koja počiva na plemenitimkoja počiva na plemenitim motivimatraje večno i čini nasvečno i čini nas lepimi čini nas lepim ičini nas lepim i unas lepim i u stvarnosti

Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše. -Antoine de Rivarol
od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe
Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Hrabrost koja se bori bolja je od slabosti koja traje. -Hegel
hrabrost-koja-se-bori-bolja-od-slabosti-koja-traje
Zivot nas ipak daruje lepim trenucima, samo ih treba prepoznati i uzivati u njima.
zivot-nas-ipak-daruje-lepim-trenucima-samo-ih-treba-prepoznati-i-uzivati-u-njima