Ljubav je mudrost budala i ludost mudrih.


ljubav-mudrost-budala-i-ludost-mudrih
semjuel džonsonljubavmudrostbudalaludostmudrihljubav jeje mudrostmudrost budalabudala ii ludostludost mudrihljubav je mudrostje mudrost budalamudrost budala ibudala i ludosti ludost mudrihljubav je mudrost budalaje mudrost budala imudrost budala i ludostbudala i ludost mudrihljubav je mudrost budala ije mudrost budala i ludostmudrost budala i ludost mudrih

Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se - a većina budala to i radi.Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj.Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.Postoji mudrost glave i mudrost srca.