Ljubav na srpski način: Prvo se prijaviš u Domaćine oženi se, pa u 48 sati svadba pa u Vreme je za bebe i na kraju ...


ljubav-na-srpski-nain-prvo-se-prijavi-u-domaine-oeni-se-pa-u-48-sati-svadba-pa-u-vreme-za-bebe-i-na-kraju
ljubavnasrpskinačinprvoseprijavidomaćineoženisepa48satisvadbavremezabebekrajuljubav nana srpskisrpski načinprvo sese prijavišprijaviš uu domaćinedomaćine oženioženi sepa u48 satisati svadbasvadba papa uu vremevreme jeje zaza bebebebe ii nana krajukrajuljubav na srpskina srpski načinprvo se prijavišse prijaviš uprijaviš u domaćineu domaćine oženidomaćine oženi sepa u 48u 48 sati48 sati svadbasati svadba pasvadba pa upa u vremeu vreme jevreme je zaje za bebeza bebe ibebe i nai na krajuna krajuljubav na srpski načinprvo se prijaviš use prijaviš u domaćineprijaviš u domaćine oženiu domaćine oženi sepa u 48 satiu 48 sati svadba48 sati svadba pasati svadba pa usvadba pa u vremepa u vreme jeu vreme je zavreme je za bebeje za bebe iza bebe i nabebe i na krajui na krajuprvo se prijaviš u domaćinese prijaviš u domaćine oženiprijaviš u domaćine oženi sepa u 48 sati svadbau 48 sati svadba pa48 sati svadba pa usati svadba pa u vremesvadba pa u vreme jepa u vreme je zau vreme je za bebevreme je za bebe ije za bebe i naza bebe i na krajubebe i na kraju

Vreme hladi, vreme čini stvari jasnijim. Nijedan čovek ne može ostati nepromenjen nakon nekoliko sati.Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…Vreme je prirodan način da spreči da se sve desi odjednom.Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xDTajna svadba, javni skandal.Nema boljeg ulaganja za bilo koju zajednicu od sipanja mleka u bebe.