Ljubav na srpski način: Prvo se prijaviš u Domaćine oženi se, pa u 48 sati svadba pa u Vreme je za bebe i na kraju ...


ljubav-na-srpski-nain-prvo-se-prijavi-u-domaine-oeni-se-pa-u-48-sati-svadba-pa-u-vreme-za-bebe-i-na-kraju
ljubavnasrpskinačinprvoseprijavidomaćineoženisepa48satisvadbavremezabebekrajuljubav nana srpskisrpski načinprvo sese prijavišprijaviš uu domaćinedomaćine oženioženi sepa u48 satisati svadbasvadba papa uu vremevreme jeje zaza bebebebe ii nana krajukrajuljubav na srpskina srpski načinprvo se prijavišse prijaviš uprijaviš u domaćineu domaćine oženidomaćine oženi sepa u 48u 48 sati48 sati svadbasati svadba pasvadba pa upa u vremeu vreme jevreme je zaje za bebeza bebe ibebe i nai na krajuna krajuljubav na srpski načinprvo se prijaviš use prijaviš u domaćineprijaviš u domaćine oženiu domaćine oženi sepa u 48 satiu 48 sati svadba48 sati svadba pasati svadba pa usvadba pa u vremepa u vreme jeu vreme je zavreme je za bebeje za bebe iza bebe i nabebe i na krajui na krajuprvo se prijaviš u domaćinese prijaviš u domaćine oženiprijaviš u domaćine oženi sepa u 48 sati svadbau 48 sati svadba pa48 sati svadba pa usati svadba pa u vremesvadba pa u vreme jepa u vreme je zau vreme je za bebevreme je za bebe ije za bebe i naza bebe i na krajubebe i na kraju

Vreme hladi, vreme čini stvari jasnijim. Nijedan čovek ne može ostati nepromenjen nakon nekoliko sati. -Tomas Man
vreme-hladi-vreme-ini-stvari-jasnijim-nijedan-ovek-ne-moe-ostati-nepromenjen-nakon-nekoliko-sati
Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…
amnezija-na-srpski-nain-stanje-u-kojem-zna-da-an-ali-ne-zna-kome-koliko
Vreme je prirodan način da spreči da se sve desi odjednom. -Vudi Alen
vreme-prirodan-nain-da-sprei-da-se-sve-desi-odjednom
Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD
onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd
Nema boljeg ulaganja za bilo koju zajednicu od sipanja mleka u bebe. -Vinston Čerčil
nema-boljeg-ulaganja-za-bilo-koju-zajednicu-od-sipanja-mleka-u-bebe