Ljubav ne gleda očima, već dušom; zato je krilati Amor na slikama slijep.


ljubav-ne-gleda-oima-ve-om-zato-krilati-amor-na-slikama-slijep
vilijam Šekspirljubavnegledaočimavećduomzatokrilatiamornaslikamaslijepljubav nene gledagleda očimaveć dušomzato jeje krilatikrilati amorna slikamaslikama slijepljubav ne gledane gleda očimazato je krilatije krilati amorkrilati amor naamor na slikamana slikama slijepljubav ne gleda očimazato je krilati amorje krilati amor nakrilati amor na slikamaamor na slikama slijepzato je krilati amor naje krilati amor na slikamakrilati amor na slikama slijep

Učini to sa dušom punom snova i svetlosti, sa dušom punom dobrote i snage za praštanje. Ako se već desi da padneš ustani! Iznova kreni, iznova počni, ...
uini-to-om-punom-snova-i-svetlosti-om-punom-dobrote-i-snage-za-pratanje-ako-se-ve-desi-da-padne-ustani-iznova-kreni-iznova-po
Jednom kada probaš leteti, hodaćeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio i zato što se gore želiš vratiti. -Leonardo Da Vinči
jednom-kada-proba-leteti-hodae-zemljom-oima-okrenutim-ka-nebu-zato-to-gore-bio-i-zato-to-se-gore-eli-vratiti
Molim sve devojčice od 15 do 17-18 godina da, ako su već u nekoj vezi sa dečkom približno njihovih godina, se ne prosipaju po Instagramu sa slikama skupih ve ...
molim-sve-devojice-od-15-do-1718-godina-da-ako-su-ve-u-nekoj-vezi-dekom-priblino-njihovih-godina-se-ne-prosipaju-po-instagramu-slikama-skupih-ve
Ljubav ne postoji zato da nas usreći. Ja verujem da postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati. -Herman Hese
ljubav-ne-postoji-zato-da-nas-usrei-ja-verujem-da-postoji-zato-da-nam-pokae-koliko-moemo-izdrati