Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.


ljubav-ne-postavlja-suvina-pitanja-jer-ako-ponemo-da-mislimo-poinjemo-i-da-se-plaimo-to-neki-neobjanjivi-strah-i-ne-vrijedi-da-ga-prevodimo-u-rijei
paulo koeljoljubavnepostavljasuvinapitanjajerakopočnemodamislimopočinjemoseplaimotonekineobjanjivistrahvrijedigaprevodimoriječimoždatostrahodpreziraneprihvatanjaprekinečarolijaizgledasmjenoalitakoljubav nene postavljapostavlja suvišnasuvišna pitanjajer akoako počnemopočnemo dada mislimopočinjemo ii dada sese plašimoje nekineki neobjašnjivineobjašnjivi strahi nene vrijedivrijedi nini dada gaga prevodimoprevodimo uu riječimožda jestrah odod preziraod neprihvatanjastrah dada sese nene prekineprekine čarolijaizgleda smješnoali jeje takoljubav ne postavljane postavlja suvišnapostavlja suvišna pitanjajer ako počnemoako počnemo dapočnemo da mislimopočinjemo i dai da seda se plašimoje neki neobjašnjivineki neobjašnjivi strahi ne vrijedine vrijedi nivrijedi ni dani da gada ga prevodimoga prevodimo uprevodimo u riječije to strahstrah od prezirastrah da seda se nese ne prekinene prekine čarolijaali je tako

Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. -Paulo Koeljo
ljubav-ne-postavlja-suvina-pitanja-jer-ako-ponemo-da-mislimo-poinjemo-i-da-se-plaimo
Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.
nije-mukarca-strah-da-se-vee-za-jednu-enu-strah-ga-da-ne-izgubi-sve-ostale
Klaustrofobija…to je strah od zatvorenog prostora. Npr. kada krenes u kafanu i uhvati te strah da je zatvorena. :))
klaustrofobijato-strah-od-zatvorenog-prostora-npr-kada-krenes-u-kafanu-i-uhvati-te-strah-da-zatvorena
Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori. -Vilijam Šekspir
ko-silno-ljubi-silan-strah-ga-mori-a-strah-kad-raste-jae-ljubav-gori
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri. -Ivo Andric
moda-u-poetku-bilo-i-drugih-motiva-ali-danas-glavni-strah-od-straha-su-ljudi-zli-surovi-i-podli-od-straha-su-dareljivi-ak-i-dobri