Ljubav ne teži da zadovolji hir, Sebičnost je nikad nije takla, Smao drugom ona daje mir I stvara nebo u očaju pakla.


ljubav-ne-tei-da-zadovolji-hir-sebinost-nikad-nije-takla-smao-drugom-ona-daje-mir-i-stvara-nebo-u-oaju-pakla
william blakeljubavnetežidazadovoljihirsebičnostnikadnijetaklasmaodrugomonadajemirstvaraneboočajupaklaljubav nene težiteži dada zadovoljizadovolji hirsebičnost jeje nikadnikad nijenije taklasmao drugomdrugom onaona dajedaje mirmir ii stvarastvara nebonebo uu očajuočaju paklaljubav ne težine teži dateži da zadovoljida zadovolji hirsebičnost je nikadje nikad nijenikad nije taklasmao drugom onadrugom ona dajeona daje mirdaje mir imir i stvarai stvara nebostvara nebo unebo u očajuu očaju paklaljubav ne teži dane teži da zadovoljiteži da zadovolji hirsebičnost je nikad nijeje nikad nije taklasmao drugom ona dajedrugom ona daje mirona daje mir idaje mir i stvaramir i stvara neboi stvara nebo ustvara nebo u očajunebo u očaju paklaljubav ne teži da zadovoljine teži da zadovolji hirsebičnost je nikad nije taklasmao drugom ona daje mirdrugom ona daje mir iona daje mir i stvaradaje mir i stvara nebomir i stvara nebo ui stvara nebo u očajustvara nebo u očaju pakla

Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA. -Leo Buscaglia
ljubav-spontana-i-udi-za-izrazom-u-radosti-ljepoti-istini-pa-i-u-suzama-ljubav-ivi-u-trenutku-ne-gubi-se-u-prolosti-i-ne-tei-prema-sutranjici-ljubav
Pa ona mi nikad nije bila bliža nego tad. I nikad dalja. -Đorđe Balašević
pa-ona-mi-nikad-nije-bila-blia-nego-tad-i-nikad-dalja
Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni. -Džon Lenon
ako-neko-misli-da-su-ljubav-i-mir-kliei-koji-su-zaostali-iz-60ih-godina-to-njegov-problem-ljubav-i-mir-su-ve
Ljubav nikada nije jednostrana. Ljubav je ono što vezuje dve snažne, slobodne ličnosti. Samo takva ljubav daje slobodu. Sve ostalo je zavisnost. A svaka zavisnost je bolest. -Ljiljana Habjanović-Djurović
ljubav-nikada-nije-jednostrana-ljubav-ono-to-vezuje-dve-snane-slobodne-linosti-samo-takva-ljubav-daje-slobodu-sve-ostalo-zavisnost-a-svaka-zavisnost
Ljubav nije sloboda, ona je robstvo po definiciji. -Tin Ujević
ljubav-nije-sloboda-ona-robstvo-po-definiciji