Ljubav ne traje dugo ako uklonite svađe.


ljubav-ne-traje-dugo-ako-uklonite-svae
latinske posloviceljubavnetrajedugoakouklonitesvađeljubav nene trajetraje dugodugo akoako ukloniteuklonite svađeljubav ne trajene traje dugotraje dugo akodugo ako ukloniteako uklonite svađeljubav ne traje dugone traje dugo akotraje dugo ako uklonitedugo ako uklonite svađeljubav ne traje dugo akone traje dugo ako uklonitetraje dugo ako uklonite svađe

Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća. -Latinske poslovice
niti-jedna-velika-nepogoda-ne-traje-dugo-koliko-oluja-ima-vie-snage-toliko-vremenski-kraa
Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti. -Ovidije
ljubav-koja-poiva-na-plemenitim-motivima-traje-veno-i-ini-nas-lepim-i-u-stvarnosti
Oluja nikad ne traje celo jutro, niti pljusak traje ceo dan. -Lao Ce
oluja-nikad-ne-traje-celo-jutro-niti-pljusak-traje-ceo-dan