Ljubav nema godina, ona se uvek rađa.


ljubav-nema-godina-ona-se-uvek-raa
blez paskalljubavnemagodinaonaseuvekrađaljubav nemanema godinaona sese uvekuvek rađaljubav nema godinaona se uvekse uvek rađaona se uvek rađa

Ljubav je poput groznice: ona dolazi i odlazi, a volja na nju nema nikakav uticaj. -Stendal
ljubav-poput-groznice-ona-dolazi-i-odlazi-a-volja-na-nju-nema-nikakav-uticaj