Ljubav nema godine, ona se uvijek rađa.


ljubav-nema-godine-ona-se-uvijek-raa
francesco petrarcaljubavnemagodineonaseuvijekrađaljubav nemanema godineona sese uvijekuvijek rađaljubav nema godineona se uvijekse uvijek rađaona se uvijek rađa

Ljubav nema godina, ona se uvek rađa. -Blez Paskal
ljubav-nema-godina-ona-se-uvek-raa
Ljubav je poput groznice: ona dolazi i odlazi, a volja na nju nema nikakav uticaj. -Stendal
ljubav-poput-groznice-ona-dolazi-i-odlazi-a-volja-na-nju-nema-nikakav-uticaj