Ljubav nikad ne umire prirodnom smrću. Umire jer joj ne znamo obnoviti izvor. Umire od sljepoće, pogrešaka, izdaje. Umire od bolesti i rana, umire zbog dosade, gubitka svježine i sjaja.


ljubav-nikad-ne-umire-prirodnom-smru-umire-jer-joj-ne-znamo-obnoviti-izvor-umire-od-sljepoe-pogreaka-izdaje-umire-od-bolesti-i-rana-umire-zbog-dosade
anais ninljubavnikadneumireprirodnomsmrćuumirejerjojznamoobnovitiizvorodsljepoćepogreakaizdajebolestiranazbogdosadegubitkasvježinesjajaljubav nikadnikad nene umireumire prirodnomprirodnom smrćuumire jerjer jojjoj nene znamoznamo obnovitiobnoviti izvorumire odod sljepoćeumire odod bolestibolesti ii ranaumire zbogzbog dosadegubitka svježinesvježine ii sjajaljubav nikad nenikad ne umirene umire prirodnomumire prirodnom smrćuumire jer jojjer joj nejoj ne znamone znamo obnovitiznamo obnoviti izvorumire od sljepoćeumire od bolestiod bolesti ibolesti i ranaumire zbog dosadegubitka svježine isvježine i sjaja

Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. -Homer
sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
Retko se umire od gladi. Mnogo češće se boluje i umire od toga što se suviše slatko jede i ne radi. -Lav Tolstoj
retko-se-umire-od-gladi-mnogo-ee-se-boluje-i-umire-od-toga-to-se-suvie-slatko-jede-i-ne-radi
Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji. -Francois de La Rochefoucauld
ljubav-kao-i-vatra-ne-moe-postojati-bez-stalnog-podstrijeka-i-ona-umire-im-prestane-da-se-nada-ili-da-se-boji
Ljubav je slepa i zbog toga joj je tako izostreno culo dodira.
ljubav-slepa-i-zbog-toga-joj-tako-izostreno-culo-dodira