Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja.


ljubav-odgovor-ali-dok-ekate-na-odgovor-seks-postavlja-neka-dosta-dobra-pitanja
vudi alenljubavodgovoralidokčekatenasekspostavljanekadostadobrapitanjaljubav jeje odgovorali dokdok čekatečekate nana odgovorseks postavljapostavlja nekaneka dostadosta dobradobra pitanjaljubav je odgovorali dok čekatedok čekate načekate na odgovorseks postavlja nekapostavlja neka dostaneka dosta dobradosta dobra pitanjaali dok čekate nadok čekate na odgovorseks postavlja neka dostapostavlja neka dosta dobraneka dosta dobra pitanjaali dok čekate na odgovorseks postavlja neka dosta dobrapostavlja neka dosta dobra pitanja

Nemojmo tražiti republikanski odgovor ili demokratski odgovor, nego pravi odgovor. Nemojmo tražiti krivca za prošlost. Prihvatimo vlastitu odgovornost za budućnost.Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je odgovor očigledan.Povest je na savesna pitanja davala uvek isti odgovor: ako niste potlačeni onda ste tlačitelj.Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji.Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo.Ljubav je jedini razuman i zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije.