Ljubav prema svim živim stvorovima je najplemenitija ljudska osobina.


ljubav-prema-svim-ivim-stvorovima-najplemenitija-ljudska-osobina
Čarls darvinljubavpremasvimživimstvorovimanajplemenitijaljudskaosobinaljubav premaprema svimsvim živimživim stvorovimastvorovima jeje najplemenitijanajplemenitija ljudskaljudska osobinaljubav prema svimprema svim živimsvim živim stvorovimaživim stvorovima jestvorovima je najplemenitijaje najplemenitija ljudskanajplemenitija ljudska osobinaljubav prema svim živimprema svim živim stvorovimasvim živim stvorovima ježivim stvorovima je najplemenitijastvorovima je najplemenitija ljudskaje najplemenitija ljudska osobinaljubav prema svim živim stvorovimaprema svim živim stvorovima jesvim živim stvorovima je najplemenitijaživim stvorovima je najplemenitija ljudskastvorovima je najplemenitija ljudska osobina

Sklonost ka dobroti duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i to u tolikoj meri da, ne ispolji li se prema ljudima, ispoljiće se prema drugim živim bićima. -Fransis Bejkon
sklonost-ka-dobroti-duboko-utisnuta-u-ljudsku-prirodu-i-to-u-tolikoj-meri-da-ne-ispolji-li-se-prema-ljudima-ispoljie-se-prema-drugim-ivim-biima
Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi
Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA. -Leo Buscaglia
ljubav-spontana-i-udi-za-izrazom-u-radosti-ljepoti-istini-pa-i-u-suzama-ljubav-ivi-u-trenutku-ne-gubi-se-u-prolosti-i-ne-tei-prema-sutranjici-ljubav
Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi. -Erih From
ljubav-prema-bespomonom-ljubav-prema-siromanom-i-strancu-poetak-su-bratske-ljubavi
Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu. -Fridrih Niče
ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu