Ljubav se može isprositi, kupiti, dobiti na poklon, naći na ulici ali se ne može silom oteti.


ljubav-se-moe-isprositi-kupiti-dobiti-na-poklon-nai-na-ulici-ali-se-ne-moe-silom-oteti
herman heseljubavsemožeisprositikupitidobitinapoklonnaćiulicialinesilomotetiljubav sese možemože isprositidobiti nana poklonnaći nana uliciulici aliali sese nene možemože silomsilom otetiljubav se možese može isprositidobiti na poklonnaći na ulicina ulici aliulici ali seali se nese ne možene može silommože silom otetiljubav se može isprositinaći na ulici alina ulici ali seulici ali se neali se ne možese ne može silomne može silom otetinaći na ulici ali sena ulici ali se neulici ali se ne možeali se ne može silomse ne može silom oteti

Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)
novac-ne-moe-kupiti-sreu-ali-puno-udobnije-plakati-u-mercedesu-nego-na-biciklu
Poljubac se, doduše, može obrisati, ali se vatra u srcu ne može ugasiti. -Nemačka poslovica
poljubac-se-dodue-moe-obrisati-ali-se-vatra-u-srcu-ne-moe-ugasiti
Blato može dragulj uprljati, ali ga ne može pretvoriti u blato. -Kineske poslovice
blato-moe-dragulj-uprljati-ali-ga-ne-moe-pretvoriti-u-blato