Ljubav se nemože stvoriti ako nju ne čine dvije osobe


ljubav-se-nemoe-stvoriti-ako-nju-ne-ine-dvije-osobe
ljubavsenemožestvoritiakonjunečinedvijeosobeljubav sese nemoženemože stvoritistvoriti akoako njunju nene činečine dvijedvije osobeljubav se nemožese nemože stvoritinemože stvoriti akostvoriti ako njuako nju nenju ne činene čine dviječine dvije osobeljubav se nemože stvoritise nemože stvoriti akonemože stvoriti ako njustvoriti ako nju neako nju ne činenju ne čine dvijene čine dvije osobeljubav se nemože stvoriti akose nemože stvoriti ako njunemože stvoriti ako nju nestvoriti ako nju ne čineako nju ne čine dvijenju ne čine dvije osobe

Naučnici se trude stvoriti moguće od nemogućeg a političari stvoriti nemoguće od mogućeg. -Bertrand Rasel
naunici-se-trude-stvoriti-mogue-od-nemogueg-a-politiari-stvoriti-nemogue-od-mogueg
Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Rešenje problema se može stvoriti jednakom brzinom kojom se može stvoriti i problem. -Entoni Robins
reenje-problema-se-moe-stvoriti-jednakom-brzinom-kojom-se-moe-stvoriti-i-problem
Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu. -Han Suyin
ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu
Ljubav je poput groznice: ona dolazi i odlazi, a volja na nju nema nikakav uticaj. -Stendal
ljubav-poput-groznice-ona-dolazi-i-odlazi-a-volja-na-nju-nema-nikakav-uticaj