Ljubav se rađa, živi i umire u očima.


ljubav-se-raa-ivi-i-umire-u-oima
vilijam Šekspirljubavserađaživiumireočimaljubav sese rađaživi ii umireumire uu očimaljubav se rađaživi i umirei umire uumire u očimaživi i umire ui umire u očimaživi i umire u očima

Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.Ljubav nikad ne umire prirodnom smrću. Umire jer joj ne znamo obnoviti izvor. Umire od sljepoće, pogrešaka, izdaje. Umire od bolesti i rana, umire zbog dosade, gubitka svježine i sjaja.Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvek sa njom.Ljubav rađa ljubav.Ljubav nema godine, ona se uvek rađa.Ljubav nema godina, ona se uvek rađa.