Ljubav se samo ljubavlju otkriva.


ljubav-se-samo-ljubavlju-otkriva
paulo koeljoljubavsesamoljubavljuotkrivaljubav sese samosamo ljubavljuljubavlju otkrivaljubav se samose samo ljubavljusamo ljubavlju otkrivaljubav se samo ljubavljuse samo ljubavlju otkrivaljubav se samo ljubavlju otkriva

Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo celina iskazuje u delovima, to se beskraj otkriva u granicama. -Rabindranat Tagor
nesavrenstvo-nije-negacija-savrenstva-konanost-ne-porie-beskonanost-to-se-samo-celina-iskazuje-u-delovima-to-se-beskraj-otkriva-u-granicama
Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.
ljubav-i-mrnja-veo-su-pred-oima-prvi-dopu-da-vidimo-samo-dobro-a-drugi-samo-zlo
Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete. -Artur Šopenhauer
ma-kako-vrsto-ljudi-bili-povezani-prijateljstvom-ljubavlju-ili-brakom-sasvim-poteno-svaki-na-kraju-misli-ipak-samo-na-sebe-i-moda-jo-na-svoje-dete
Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA. -Leo Buscaglia
ljubav-spontana-i-udi-za-izrazom-u-radosti-ljepoti-istini-pa-i-u-suzama-ljubav-ivi-u-trenutku-ne-gubi-se-u-prolosti-i-ne-tei-prema-sutranjici-ljubav