Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.


ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
ljubavstvarosećanjanevoljenemoguvoletizatotohoćujomanjemoramstogaobaveznaljubavglupostljubav jeje stvarstvar osećanjane voljene mogumogu voletivoleti zatozato štošto hoćujoš manjemanje zatozato štošto moramstoga jeje obaveznaobavezna ljubavljubav glupostljubav je stvarje stvar osećanjaa ne voljene mogu voletimogu voleti zatovoleti zato štozato što hoćua još manjejoš manje zatomanje zato štozato što moramstoga je obaveznaje obavezna ljubavobavezna ljubav glupostljubav je stvar osećanjane mogu voleti zatomogu voleti zato štovoleti zato što hoćua još manje zatojoš manje zato štomanje zato što moramstoga je obavezna ljubavje obavezna ljubav glupostne mogu voleti zato štomogu voleti zato što hoćua još manje zato štojoš manje zato što moramstoga je obavezna ljubav glupost

Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav. -Džidu Krišnamurti
sloboda-i-ljubav-idu-skupa-ljubav-nije-reakcija-ako-te-volim-zato-to-ti-voli-mene-to-samo-trgovina-stvar-koja-se-kupuje-na-pijaci-to-nije-ljubav
Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi. -Marsel Prust
naa-ljubav-prema-drugima-ne-slabi-zato-to-su-oni-mrtvi-ve-zato-to-umiremo-mi
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star
Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.
ponekad-ljudi-plau-ne-zato-to-su-slabive-zato-to-su-bili-jaki-predugo