Ljubav! Ta reč mi zvuči tako čudesno, da mislim, sve što izvire iz ljubavi mora biti isto tako čudesno.


ljubav-ta-re-mi-zvui-tako-udesno-da-mislim-sve-to-izvire-iz-ljubavi-mora-biti-isto-tako-udesno
dante aligijeriljubavrečmizvučitakočudesnodamislimsvetoizvireizljubavimorabitiistočudesnota rečreč mimi zvučizvuči takotako čudesnoda mislimsve štošto izvireizvire iziz ljubaviljubavi moramora bitibiti istoisto takotako čudesnota reč mireč mi zvučimi zvuči takozvuči tako čudesnosve što izvirešto izvire izizvire iz ljubaviiz ljubavi moraljubavi mora bitimora biti istobiti isto takoisto tako čudesnota reč mi zvučireč mi zvuči takomi zvuči tako čudesnosve što izvire izšto izvire iz ljubaviizvire iz ljubavi moraiz ljubavi mora bitiljubavi mora biti istomora biti isto takobiti isto tako čudesnota reč mi zvuči takoreč mi zvuči tako čudesnosve što izvire iz ljubavišto izvire iz ljubavi moraizvire iz ljubavi mora bitiiz ljubavi mora biti istoljubavi mora biti isto takomora biti isto tako čudesno

Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Da bi vojnici shvatili prednosti poražavanja neprijatelja oni isto tako moraju biti nagrađeni.