Ljubav umrljana sebičnošću ne privlači mnogo; srce se grozi od računa i ma kakvog koristoljublja.


ljubav-umrljana-sebinou-ne-privlai-mnogo-srce-se-grozi-od-rauna-i-kakvog-koristoljublja
onore de balzakljubavumrljanasebičnoćuneprivlačimnogosrcesegroziodračunakakvogkoristoljubljaljubav umrljanaumrljana sebičnošćusebičnošću nene privlačiprivlači mnogosrce sese grozigrozi odod računaračuna ima kakvogkakvog koristoljubljaljubav umrljana sebičnošćuumrljana sebičnošću nesebičnošću ne privlačine privlači mnogosrce se grozise grozi odgrozi od računaod računa iračuna i mai ma kakvogma kakvog koristoljubljaljubav umrljana sebičnošću neumrljana sebičnošću ne privlačisebičnošću ne privlači mnogosrce se grozi odse grozi od računagrozi od računa iod računa i maračuna i ma kakvogi ma kakvog koristoljubljaljubav umrljana sebičnošću ne privlačiumrljana sebičnošću ne privlači mnogosrce se grozi od računase grozi od računa igrozi od računa i maod računa i ma kakvogračuna i ma kakvog koristoljublja

Ljubav boli… al’ te moje srce ipak voli!
ljubav-boli-al-te-moje-srce-ipak-voli
Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA. -Leo Buscaglia
ljubav-spontana-i-udi-za-izrazom-u-radosti-ljepoti-istini-pa-i-u-suzama-ljubav-ivi-u-trenutku-ne-gubi-se-u-prolosti-i-ne-tei-prema-sutranjici-ljubav
I kada jednom odlučim da odem, neće mi nedostajati tvoj osmeh, ni glas, ni pogled. Nećeš mi ti nedostajati. Nedostajaću sebi onakav kakvog si me ti činila. -Đorđe Balašević
i-kada-jednom-odluim-da-odem-nee-mi-nedostajati-tvoj-osmeh-glas-pogled-nee-mi-ti-nedostajati-nedostajau-sebi-onakav-kakvog-me-ti-inila
Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.
radi-sve-iz-ljubavi-jer-u-njoj-i-istinska-snaga-ko-voli-mnogo-moe-uraditi-mnogo-i-moe-mnogo-postii-a-to-uraeno-s-ljubavlju-dobro-uraeno