Ljubav je zadovoljstvo posjedovati, žudnja da se posjedovano posjeduje u svoj njegovoj ljepoti.


ljubav-zadovoljstvo-posjedovati-udnja-da-se-posjedovano-posjeduje-u-svoj-njegovoj-ljepoti
fridrih ničeljubavzadovoljstvoposjedovatižudnjadaseposjedovanoposjedujesvojnjegovojljepotiljubav jeje zadovoljstvozadovoljstvo posjedovatižudnja dada sese posjedovanoposjedovano posjedujeposjeduje uu svojsvoj njegovojnjegovoj ljepotiljubav je zadovoljstvoje zadovoljstvo posjedovatižudnja da seda se posjedovanose posjedovano posjedujeposjedovano posjeduje uposjeduje u svoju svoj njegovojsvoj njegovoj ljepotiljubav je zadovoljstvo posjedovatižudnja da se posjedovanoda se posjedovano posjedujese posjedovano posjeduje uposjedovano posjeduje u svojposjeduje u svoj njegovoju svoj njegovoj ljepotižudnja da se posjedovano posjedujeda se posjedovano posjeduje use posjedovano posjeduje u svojposjedovano posjeduje u svoj njegovojposjeduje u svoj njegovoj ljepoti

Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti. -Artur Šopenhauer
lekar-vidi-oveka-u-svoj-njegovoj-slabosti-advokat-u-svoj-njegovoj-zloi-a-svetenik-u-svoj-njegovoj-gluposti
Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA. -Leo Buscaglia
ljubav-spontana-i-udi-za-izrazom-u-radosti-ljepoti-istini-pa-i-u-suzama-ljubav-ivi-u-trenutku-ne-gubi-se-u-prolosti-i-ne-tei-prema-sutranjici-ljubav
Postoje tri vrste žudnji. Žudnja za zadovoljstvima čula, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem. -Buda
postoje-tri-vrste-udnji-udnja-za-zadovoljstvima-ula-udnja-za-postojanjem-udnja-za-nepostojanjem
Ljubav je zanimanje besposlenog muškarca, razonoda ratnika, a žudnja suverena. -Napoleon Bonaparta
ljubav-zanimanje-besposlenog-mukarca-razonoda-ratnika-a-udnja-suverena
Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti. -Onore de Balzak
ljubav-ima-svoj-instinkt-te-pronalazi-svoj-put-do-srca-kao-to-insekt-pronalazi-put-do-cvijeta-voljom-koju-ne-moe-zabraniti-ili-odvratiti