LJubavne rane može zalečiti samo onaj koji ih je i zadao.


ljubavne-rane-moe-zaleiti-samo-onaj-koji-ih-i-zadao
nemačka poslovicaljubavneranemožezalečitisamoonajkojiihzadaoljubavne ranerane možemože zalečitizalečiti samosamo onajonaj kojikoji ihih jei zadaoljubavne rane možerane može zalečitimože zalečiti samozalečiti samo onajsamo onaj kojionaj koji ihkoji ih jeih je ije i zadaoljubavne rane može zalečitirane može zalečiti samomože zalečiti samo onajzalečiti samo onaj kojisamo onaj koji ihonaj koji ih jekoji ih je iih je i zadaoljubavne rane može zalečiti samorane može zalečiti samo onajmože zalečiti samo onaj kojizalečiti samo onaj koji ihsamo onaj koji ih jeonaj koji ih je ikoji ih je i zadao

Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Jednom prekinuto prijateljstvo može se zalečiti, ali sigurno ne i izlečiti. -Portugalske poslovice
jednom-prekinuto-prijateljstvo-moe-se-zaleiti-ali-sigurno-ne-i-izleiti
Nikad nisam upoznao genija. Za mene je genijalan čovek onaj koji je odličan u nečemu što mrzi – Bilo ko može biti dobar u nečemu što voli – samo je pitanje pronalaska ideje. -Klint Istvud
nikad-nisam-upoznao-genija-za-mene-genijalan-ovek-onaj-koji-odlian-u-neemu-to-mrzi-bilo-ko-moe-biti-dobar-u-neemu-to-voli-samo-pitanje-pronalaska
Najlepši deo lepote je onaj koji slika ne može izraziti. -Fransis Bejkon
najlepi-deo-lepote-onaj-koji-slika-ne-moe-izraziti
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan