Ljubavnik ima sve vrline i sve mane koje mužu nedostaju.


ljubavnik-ima-sve-vrline-i-sve-mane-koje-muu-nedostaju
onore de balzakljubavnikimasvevrlinemanekojemužunedostajuljubavnik imaima svesve vrlinevrline ii svesve manemane kojekoje mužumužu nedostajuljubavnik ima sveima sve vrlinesve vrline ivrline i svei sve manesve mane kojemane koje mužukoje mužu nedostajuljubavnik ima sve vrlineima sve vrline isve vrline i svevrline i sve manei sve mane kojesve mane koje mužumane koje mužu nedostajuljubavnik ima sve vrline iima sve vrline i svesve vrline i sve manevrline i sve mane kojei sve mane koje mužusve mane koje mužu nedostaju

Jedino je nisam učio da pati, jedino joj moje mane nedostaju. -Matija Bećković
jedino-nisam-uio-da-pati-jedino-joj-moje-mane-nedostaju
Ljubav je najčešće jedno veliko maštanje, jer smo izmislili sve vrline kod žene koju volimo, i uobrazili da su sve sreće mogućne, i zaključili da su sve prepone sitne i neznatne. -Jovan Dučić
ljubav-najee-jedno-veliko-tanje-jer-smo-izmislili-sve-vrline-kod-ene-koju-volimo-i-uobrazili-da-su-sve-sree-mogune-i-zakljuili-da-su-sve-prepone
Čim je čovek stariji i mudriji sve manje ima želju da se raspravlja o nebitnim stvarima. Jednostavno ima želju ustati, poželeti sve najbolje i otići. -Al Paćino
im-ovek-stariji-i-mudriji-sve-manje-ima-elju-da-se-raspravlja-o-nebitnim-stvarima-jednostavno-ima-elju-ustati-poeleti-sve-najbolje-i-otii
Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost. -Herman Hese
ni-nije-bilo-nee-biti-sve-jeste-sve-ima-svoje-bitisanje-i-sadanjost