Ljubaznost je postala toliko retka da je ljudi smatraju flertom.


ljubaznost-postala-toliko-retka-da-ljudi-smatraju-flertom
ljubaznostpostalatolikoretkadaljudismatrajuflertomljubaznost jeje postalapostala tolikotoliko retkaretka dada jeje ljudiljudi smatrajusmatraju flertomljubaznost je postalaje postala tolikopostala toliko retkatoliko retka daretka da jeda je ljudije ljudi smatrajuljudi smatraju flertomljubaznost je postala tolikoje postala toliko retkapostala toliko retka datoliko retka da jeretka da je ljudida je ljudi smatrajuje ljudi smatraju flertomljubaznost je postala toliko retkaje postala toliko retka dapostala toliko retka da jetoliko retka da je ljudiretka da je ljudi smatrajuda je ljudi smatraju flertom

Uspešni ljudi probleme smatraju prolaznima, neuspešni ljudi probleme smatraju trajnima.Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.Kako to da imamo toliko inteligentne djece, a toliko glupih ljudi?!Ništavni su oni ljudi koji učiteljev rad za sitno smatraju.Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.Nigde toliko ljudi kao u jednom čoveku. Nigde toliko drukčijeg kao u istim stvarima.