Ljubi prijatelja kao samoga sebe.


ljubi-prijatelja-kao-samoga-sebe
latinske posloviceljubiprijateljakaosamogasebeljubi prijateljaprijatelja kaokao samogasamoga sebeljubi prijatelja kaoprijatelja kao samogakao samoga sebeljubi prijatelja kao samogaprijatelja kao samoga sebeljubi prijatelja kao samoga sebe

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća. -Baruh de Spinoza
pod-uzrokom-samoga-sebe-razumem-ono-ija-sutina-sadri-u-sebi-postojanje-ili-ono-ija-se-priroda-ne-moe-shvatiti-drugaije-nego-kao-postojea
Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe. -Alber Kami
intelektualac-onaj-iji-um-nadzire-samoga-sebe
Davati samoga sebe je bolje nego samo davati. -Majka Tereza
davati-samoga-sebe-bolje-nego-samo-davati