Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvek sa njom.


ljubomora-se-uvek-raa-ljubavlju-ali-ne-umire-uvek-njom
artur Šopenhauerljubomoraseuvekrađaljubavljualineumirenjomljubomora sese uvekuvek rađarađa sasa ljubavljuali nene umireumire uvekuvek sasa njomljubomora se uvekse uvek rađauvek rađa sarađa sa ljubavljuali ne umirene umire uvekumire uvek sauvek sa njomljubomora se uvek rađase uvek rađa sauvek rađa sa ljubavljuali ne umire uvekne umire uvek saumire uvek sa njomljubomora se uvek rađa sase uvek rađa sa ljubavljuali ne umire uvek sane umire uvek sa njom

Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti
Ljubav nema godina, ona se uvek rađa. -Blez Paskal
ljubav-nema-godina-ona-se-uvek-raa
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Moja savest je dobra devojka: mogu uvek da se nagodim sa njom. -Vinston Čerčil
moja-savest-dobra-devojka-mogu-uvek-da-se-nagodim-njom