Ljubomorni ljudi pokazuju ti samo to koliko si  uspjesan.


ljubomorni-ljudi-pokazuju-ti-samo-to-koliko-uspjesan
ljubomorniljudipokazujutisamotokolikouspjesanljubomorni ljudiljudi pokazujupokazuju titi samokoliko siuspjesanljubomorni ljudi pokazujuljudi pokazuju tipokazuju ti samosamo to kolikokoliko sisi uspjesanljubomorni ljudi pokazuju tiljudi pokazuju ti samoti samo to kolikosamo to koliko sikoliko si uspjesanljubomorni ljudi pokazuju ti samopokazuju ti samo to kolikoti samo to koliko sisamo to koliko si

Auto-stoperi: ljudi uz put koji nam pokazuju da je sve OK, i da mozemo da nastavimo da vozimo! :)))
autostoperi-ljudi-uz-put-koji-nam-pokazuju-da-sve-ok-i-da-mozemo-da-nastavimo-da-vozimo
Ima ljudi koji kažu da želim da vladam celim svetom, ali moje misli i dela pokazuju suprotno. -Karl Marks
ima-ljudi-koji-kau-da-elim-da-vladam-celim-svetom-ali-moje-misli-i-dela-pokazuju-suprotno
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne. -Anatol Frans
obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da-razlikujete-koliko-znate-a-koliko-ne
Jedino se mržnja i novac ne pokazuju celom svetu. -Nemačka poslovica
jedino-se-mrnja-i-novac-ne-pokazuju-celom-svetu